Mindful Movement

exploring the body-mind relationship

docent: Alexandra

Deze les is voor iedereen met een verlangen om te bewegen en om het lichaam op een andere manier te begrijpen. Je werkt met basisbewegingen, zoals staan, zitten, liggen, springen, roteren, squatten en meer. Je leert je aandacht richten op verschillende delen van het lichaam. Verdiep je bewustzijn door herhaling te gebruiken als een hulpmiddel voor beweging. En vervolgens hoe je deze bewegingen kunt toepassen in je dagelijks leven. Alexandra's doel is om jouw interesse te wekken in het denken over het lichaam, gesprekken te openen over dit onderwerp, jezelf uit te dagen, en last but not least, te genieten!

Als je vragen hebt, aarzel dan niet en stuur ons een email: info@yogacoolhaven.com