For English please scroll down


Privacyverklaring


Voor het laatst bijgewerkt: 16 september 2019

Deze website (yogacoolhaven.nl) maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze cookies. Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derde partijen waar we mee samenwerken cookies eventueel gebruiken, uw keuzes wat betreft cookies, en overige informatie betreffende cookies.

Cookies die wij gebruiken
yogacoolhaven.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. yogacoolhaven.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Omdat we alleen functionele cookies gebruiken die geen persoonsgegevens bevatten en een levensduur hebben van de termijn van een sessie, vallen deze niet onder de privacywet en hebben daarom ook geen toestemming van de gebruiker nodig.

Cookies voor derde partijen
naast onze eigen cookies kunnen we ook gebruik maken van verscheidene cookies voor derde partijen om gebruikersstatistieken te rapporteren (YouTube, Vimeo, Google).

Google Analytics
yogacoolhaven.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
-Er is een verwerkersovereenkomst is afgesloten met Google.
-De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te leiden zijn op het individu.
-yogacoolhaven.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via yogacoolhaven.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies
Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren cookies te weigeren of te verwijderen, raadpleeg dan de help-pagina van uw browser. Cookies voor derde partijen kunnen enkel verwijderd worden via browser-voorkeuren. In dit geval zullen de YouTube- en Vimeo-functies op de website niet meer werken. Google-analytics cookies worden uitgeschakeld wanneer u ‘weiger cookies’ selecteert. De session-cookie en de lettertype-cookie zijn essentiële cookies die niet uitgeschakeld zullen worden.

Waar kunt u meer informatie vinden over cookies 
U kunt meer over cookies leren op de volgende website:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/Privacy statement


Last updated: 16 September 2019

This website (yogacoolhaven.nl) uses cookies. By using this website, you consent to the use of these cookies. 
This Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies, your choices regarding cookies and further information about cookies. 

Cookies we use
yogacoolhaven.nl uses functional cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. yogacoolhaven.nl uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. Because we only use functional cookies that do not contain any personal data and have a lifetime of a session, they do not fall under the privacy law and therefore do not require the user's consent.

Third party cookies
In addition to our own cookies, we may also use various third party cookies to report user statistics (YouTube, Vimeo, Google).

Google Analytics
yogacoolhaven.nl uses Google Analytics to track how many people visit the website.
-A processing agreement has been signed with Google.
-The data is processed anonymously and cannot be traced back to the individual.
-yogacoolhaven.nl has not given Google permission to use Analytics information obtained from yogacoolhaven.nl for other Google services.

What are your choices regarding cookies 
If you'd like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser. 
Third party cookies can be deleted only via the browser preferences. In that case the youtube and vimeo video-playback wil not function anymore. 
Google-analytics cookies are disabled when you select deny cookies. 
The session-cookie and the font-cookie are Essential cookies will not be disabled. 

Where can your find more information about cookies 
You can learn more about cookies and the following third-party websites: 

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/